🚴 دوچرخه‌سوار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدوچرخه‌سوار
Twitterشخص دوچرخه‌سوار
Unicodeدوچرخه‌سوار
مترادفدوچرخه و دوچرخه،دوچرخه‌سوار،دوچرخه‌سواری،دوچرخه سوار
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

دوچرخه‌سوار اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🚴 1F6B4 دوچرخه‌سوار 🚴🏻 🚴🏼 🚴🏽 🚴🏾 🚴🏿
🚴‍♂️1F6B4 200D 2642 FE0Fدوچرخه‌سوار مرد یا مردی درحال دوچرخه‌سواری🚴🏻‍♂️ 🚴🏼‍♂️ 🚴🏽‍♂️ 🚴🏾‍♂️ 🚴🏿‍♂️
🚴‍♂1F6B4 200D 2642 (*)
🚴‍♀️1F6B4 200D 2640 FE0Fدوچرخه‌سوار زن یا زنی درحال دوچرخه‌سواری🚴🏻‍♀️ 🚴🏼‍♀️ 🚴🏽‍♀️ 🚴🏾‍♀️ 🚴🏿‍♀️
🚴‍♀1F6B4 200D 2640 (*)