🧗 فردی کوه‌نوردی می‌کند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخصی در حال بالا رفتن
Unicodeفردی کوه‌نوردی می‌کند
مترادفکوه‌نورد،‏ کوه‌نوردی،صخره، و کوه‌پیما
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

فردی کوه‌نوردی می‌کند اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧗 1F9D7 فردی کوه‌نوردی می‌کند 🧗🏻 🧗🏼 🧗🏽 🧗🏾 🧗🏿
🧗‍♀️1F9D7 200D 2640 FE0Fزن کوه‌نوردی می‌کند یا زنی در حال بالا رفتن🧗🏻‍♀️ 🧗🏼‍♀️ 🧗🏽‍♀️ 🧗🏾‍♀️ 🧗🏿‍♀️
🧗‍♀1F9D7 200D 2640 (*)
🧗‍♂️1F9D7 200D 2642 FE0Fمرد کوه‌نوردی می‌کند یا مردی در حال بالا رفتن🧗🏻‍♂️ 🧗🏼‍♂️ 🧗🏽‍♂️ 🧗🏾‍♂️ 🧗🏿‍♂️
🧗‍♂1F9D7 200D 2642 (*)