💆 ماساژ صورت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleماساژ صورت
Twitterمردی درحال دریافت ماساژ صورت
Unicodeماساژ صورت
مترادفسالن،‏ ماساژ، و ماساژ،سالن
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

ماساژ صورت اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
💆 1F486 ماساژ صورت 💆🏻 💆🏼 💆🏽 💆🏾 💆🏿
💆‍♀️1F486 200D 2640 FE0Fماساژ صورت زن یا زنی درحال ماساژ صورت شدن💆🏻‍♀️ 💆🏼‍♀️ 💆🏽‍♀️ 💆🏾‍♀️ 💆🏿‍♀️
💆‍♀1F486 200D 2640 (*)
💆‍♂️1F486 200D 2642 FE0Fماساژ صورت مرد یا مردی درحال ماساژ صورت شدن💆🏻‍♂️ 💆🏼‍♂️ 💆🏽‍♂️ 💆🏾‍♂️ 💆🏿‍♂️
💆‍♂1F486 200D 2642 (*)