🧑‍🦽 شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص در صندلی چرخ‌دار دستی
Unicodeشخصی با صندلی چرخ‌دار دستی
مترادفدسترس‌پذیری،‏ دسترس‌پذیری، صندلی چرخ‌دار، و صندلی چرخ‌دار
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🦽 1F9D1 200D 1F9BD شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی 🧑🏻‍🦽 🧑🏼‍🦽 🧑🏽‍🦽 🧑🏾‍🦽 🧑🏿‍🦽
👩‍🦽1F469 200D 1F9BDزن در صندلی چرخ‌دار دستی👩🏻‍🦽 👩🏼‍🦽 👩🏽‍🦽 👩🏾‍🦽 👩🏿‍🦽
👨‍🦽1F468 200D 1F9BDمرد در صندلی چرخ‌دار دستی👨🏻‍🦽 👨🏼‍🦽 👨🏽‍🦽 👨🏾‍🦽 👨🏿‍🦽