🧎 آدم زانوزده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص زانوزده
Unicodeآدم زانوزده
مترادفزانو زدن،‏ زانو،زانوزدن، و زانوزده
دستهSmileys & People | فعالیت

تصاویر

آدم زانوزده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧎 1F9CE آدم زانوزده 🧎🏻 🧎🏼 🧎🏽 🧎🏾 🧎🏿
🧎‍♀️1F9CE 200D 2640 FE0Fزن زانوزده🧎🏻‍♀️ 🧎🏼‍♀️ 🧎🏽‍♀️ 🧎🏾‍♀️ 🧎🏿‍♀️
🧎‍♀1F9CE 200D 2640 (*)
🧎‍♂️1F9CE 200D 2642 FE0Fمرد زانوزده🧎🏻‍♂️ 🧎🏼‍♂️ 🧎🏽‍♂️ 🧎🏾‍♂️ 🧎🏿‍♂️
🧎‍♂1F9CE 200D 2642 (*)