🧑‍🦯 شخصی با عصای راهنما

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص با عصای سفید
Unicodeشخصی با عصای راهنما
مترادفدسترس‌پذیری،‏ دسترس‌پذیری، نابینا،‏ شخصی با عصای سفید، و نابینا
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

شخصی با عصای راهنما اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🦯 1F9D1 200D 1F9AF شخصی با عصای راهنما 🧑🏻‍🦯 🧑🏼‍🦯 🧑🏽‍🦯 🧑🏾‍🦯 🧑🏿‍🦯
👩‍🦯1F469 200D 1F9AFزن با عصای سفید👩🏻‍🦯 👩🏼‍🦯 👩🏽‍🦯 👩🏾‍🦯 👩🏿‍🦯
👨‍🦯1F468 200D 1F9AFمرد با عصای سفید👨🏻‍🦯 👨🏼‍🦯 👨🏽‍🦯 👨🏾‍🦯 👨🏿‍🦯