🚶 عابر پیاده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعابر پیاده
Twitterشخص درحال پیاده‌روی
Unicodeعابر پیاده
مترادفراه رفتن،‏ پیاده،‏ پیاده‌روی،‏ پیاده‌گردی، و گردش،عابر پیاده،پیاده،پیاده‌روی
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

عابر پیاده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🚶 1F6B6 عابر پیاده 🚶🏻 🚶🏼 🚶🏽 🚶🏾 🚶🏿
🚶‍♀️1F6B6 200D 2640 FE0Fزن پیاده‌روی می‌کند یا زنی درحال پیاده‌روی🚶🏻‍♀️ 🚶🏼‍♀️ 🚶🏽‍♀️ 🚶🏾‍♀️ 🚶🏿‍♀️
🚶‍♀1F6B6 200D 2640 (*)
🚶‍♂️1F6B6 200D 2642 FE0Fمرد پیاده‌روی می‌کند یا مردی درحال پیاده‌روی🚶🏻‍♂️ 🚶🏼‍♂️ 🚶🏽‍♂️ 🚶🏾‍♂️ 🚶🏿‍♂️
🚶‍♂1F6B6 200D 2642 (*)