💇 آرایشگاه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکوتاه کردن مو
Twitterشخصی درحال پیرایش مو
Unicodeآرایشگاه
مترادفآرایشگر،‏ زیبایی، و سلمانی،زیبایی،پیرایش مو،آرایشگاه
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

آرایشگاه اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
💇 1F487 آرایشگاه 💇🏻 💇🏼 💇🏽 💇🏾 💇🏿
💇‍♀️1F487 200D 2640 FE0Fزن مو کوتاه می‌کند یا زنی درحال کوتاه کردن مو💇🏻‍♀️ 💇🏼‍♀️ 💇🏽‍♀️ 💇🏾‍♀️ 💇🏿‍♀️
💇‍♀1F487 200D 2640 (*)
💇‍♂️1F487 200D 2642 FE0Fمرد مو کوتاه می‌کند یا مردی درحال کوتاه کردن مو💇🏻‍♂️ 💇🏼‍♂️ 💇🏽‍♂️ 💇🏾‍♂️ 💇🏿‍♂️
💇‍♂1F487 200D 2642 (*)