🧑‍🦼 شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص در صندلی چرخ‌دار موتوری
Unicodeشخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری
مترادفدسترس‌پذیری،‏ دسترس‌پذیری، صندلی چرخ‌دار، و صندلی چرخ‌دار
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🦼 1F9D1 200D 1F9BC شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری 🧑🏻‍🦼 🧑🏼‍🦼 🧑🏽‍🦼 🧑🏾‍🦼 🧑🏿‍🦼
👩‍🦼1F469 200D 1F9BCزن در صندلی چرخ‌دار برقی یا زن در صندلی چرخ‌دار موتوری👩🏻‍🦼 👩🏼‍🦼 👩🏽‍🦼 👩🏾‍🦼 👩🏿‍🦼
👨‍🦼1F468 200D 1F9BCمرد در صندلی چرخ‌دار برقی یا مرد در صندلی چرخ‌دار موتوری👨🏻‍🦼 👨🏼‍🦼 👨🏽‍🦼 👨🏾‍🦼 👨🏿‍🦼