🧖 فردی در حمام بخار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخصی داخل اتاق بخارگرفته
Unicodeفردی در حمام بخار
مترادفاتاق بخار،‏ حمام بخار،‏ سونا، و سونا،اتاق بخار،حمام،حمام بخار
دستهSmileys & People | فعالیت
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

فردی در حمام بخار اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧖 1F9D6 فردی در حمام بخار 🧖🏻 🧖🏼 🧖🏽 🧖🏾 🧖🏿
🧖‍♀️1F9D6 200D 2640 FE0Fزن در حمام بخار یا زنی داخل اتاق بخارگرفته🧖🏻‍♀️ 🧖🏼‍♀️ 🧖🏽‍♀️ 🧖🏾‍♀️ 🧖🏿‍♀️
🧖‍♀1F9D6 200D 2640 (*)
🧖‍♂️1F9D6 200D 2642 FE0Fمرد در حمام بخار یا مردی داخل اتاق بخارگرفته🧖🏻‍♂️ 🧖🏼‍♂️ 🧖🏽‍♂️ 🧖🏾‍♂️ 🧖🏿‍♂️
🧖‍♂1F9D6 200D 2642 (*)