🎦 سینما

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleسینما
Twitterسینما
Unicodeسینما
مترادفدوربین،‏ فعالیت، دوربین، سینما، سرگرمی، فیلم، فیلم، و فیلم
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبایموجی فیلم

تصاویر

سینما اموجی
emoji unicode معنی
🎦 1F3A6 سینما