🔀 دکمهٔ پخش تصادفی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپیکان‌های خم شده به سمت راست
Twitterپیکان پیچیده شده به سمت راست
Unicodeدکمهٔ پخش تصادفی
مترادفدکمه پخش تصادفی آهنگ‌ها، پیکان، قطع کردن،‏ متقاطع، و پیکان
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبپیکان ایموجی

تصاویر

دکمهٔ پخش تصادفی اموجی
emoji unicode معنی
🔀 1F500 دکمهٔ پخش تصادفی