🔼 دکمهٔ بالا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمثلث کوچک قرمز رو به بالا
Twitterمثلث رو به بالا
Unicodeدکمهٔ بالا
مترادفدکمه،‏ دکمه بالا، پیکان، دکمه، قرمز،‏ قرمز، و پیکان
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبپیکان ایموجی

تصاویر

دکمهٔ بالا اموجی
emoji unicode معنی
🔼 1F53C دکمهٔ بالا