⏫ دکمهٔ سریع به بالا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدو مثلث سیاه به سمت بالا
Twitterمثلث دوتایی رو به بالا
Unicodeدکمهٔ سریع به بالا
مترادفدوبل،‏ دوتایی،‏ دکمه سریع رفتن به بالا، پیکان، دوتایی، و پیکان
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبپیکان ایموجی

تصاویر

دکمهٔ سریع به بالا اموجی
emoji unicode معنی
23EB دکمهٔ سریع به بالا