⏬ دکمهٔ سریع به پایین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدو مثلث سیاه به سمت پایین
Twitterمثلث دوتایی رو به پایین
Unicodeدکمهٔ سریع به پایین
مترادفدوبل،‏ دکمه رفتن سریع به پایین، پیکان، دوتایی، پایین،‏ پایین، و پیکان
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبپیکان ایموجی

تصاویر

دکمهٔ سریع به پایین اموجی
emoji unicode معنی
23EC دکمهٔ سریع به پایین