📴 تلفن همراه خاموش

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتلفن همراه خاموش
Twitterگوشی تلفن خاموش
Unicodeتلفن همراه خاموش
مترادفتلفن،‏ تلفن همراه،‏ تلفن، ارتباط، موبایل، خاموش، تلفن، تلفن،‏ خاموش،‏ موبایل، و گوشی
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبایموجی فیلم | ایموجی گوشی | ایموجی زرد

تصاویر

تلفن همراه خاموش اموجی
emoji unicode معنی
📴 1F4F4 تلفن همراه خاموش