⏪ دکمهٔ سریع به عقب

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدو مثلث سیاه به سمت چپ
Twitterمثلث دوتایی رو به چپ
Unicodeدکمهٔ سریع به عقب
مترادفحرکت به عقب،‏ دوتایی،‏ دکمه سریع رفتن به عقب، پیکان، دوتایی، بازپیچ، و پیکان
دستهSymbols | نماد ویدئو

تصاویر

دکمهٔ سریع به عقب اموجی
emoji unicode معنی
23EA دکمهٔ سریع به عقب