🔽 دکمهٔ پایین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمثلث کوچک قرمز رو به پایین
Twitterمثلث رو به پایین
Unicodeدکمهٔ پایین
مترادفدکمه،‏ دکمه پایین، پیکان، دکمه، پایین، قرمز،‏ قرمز،‏ پایین، و پیکان
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبپیکان ایموجی

تصاویر

دکمهٔ پایین اموجی
emoji unicode معنی
🔽 1F53D دکمهٔ پایین