🔂 دکمهٔ یک‌بار تکرار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت راست و چپ در جهت عقربه‌های ساعت با یک پیکان دایره‌‌ای شکل روی آنها
Twitterفلش های دایره ای شکل در جهت حرکت عقربه ساعت به سمت راست و چپ با دایره ای روی آن
Unicodeدکمهٔ یک‌بار تکرار
مترادفتکرار،‏ دکمه تکرار، پیکان، ساعت‌گرد، یک‌بار،‏ پیکان، و یک‌بار
دستهSymbols | نماد ویدئو

تصاویر

دکمهٔ یک‌بار تکرار اموجی
emoji unicode معنی
🔂 1F502 دکمهٔ یک‌بار تکرار