🔅 دکمهٔ تار کردن صفحه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت درخشندگی کم
Twitterماد روشنایی پایین
Unicodeدکمهٔ تار کردن صفحه
مترادفتار کردن،‏ روشنایی،‏ روشنایی، تاریک، کم، و پایین
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبایموجی خورشید | ایموجی آب و هوا | ایموجی زرد

تصاویر

دکمهٔ تار کردن صفحه اموجی
emoji unicode معنی
🔅 1F505 دکمهٔ تار کردن صفحه
🔆1F506دکمهٔ روشن کردن صفحه،‏ علامت درخشندگی زیاد، یا نماد روشنایی بالا