⏩ دکمهٔ سریع به جلو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدو مثلث سیاه به سمت راست
Twitterمثلث دوتایی به سمت راست
Unicodeدکمهٔ سریع به جلو
مترادفجلو،‏ دوگانه،‏ دکمه سریع رفتن به جلو، پیکان، دوتایی، سریع، جلو رفتن،‏ سریع، و پیکان
دستهSymbols | نماد ویدئو
برچسبایموجی فیلم

تصاویر

دکمهٔ سریع به جلو اموجی
emoji unicode معنی
23E9 دکمهٔ سریع به جلو