🇮🇴 پرچم قلمرو اقیانوس هند بریتانیا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم قلمرو اقیانوس هند بریتانیا
UnicodeN/A
مترادفبریتانیا، چاگوس، پرچم، اقیانوس هند، جزیره، دیه‌گو گارسیا
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم قلمرو اقیانوس هند بریتانیا اموجی
emoji unicode معنی
🇮🇴 1F1EE 1F1F4 پرچم قلمرو اقیانوس هند بریتانیا