🇸🇳 پرچم سنگال

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم سنگال
UnicodeN/A
مترادفپرچم، سنگال
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم سنگال اموجی
emoji unicode معنی
🇸🇳 1F1F8 1F1F3 پرچم سنگال