🇬🇳 پرچم گینه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم گینه
UnicodeN/A
مترادفپرچم، گینه
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم گینه اموجی
emoji unicode معنی
🇬🇳 1F1EC 1F1F3 پرچم گینه