🇧🇫 پرچم بورکینافاسو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم بورکینافاسو
UnicodeN/A
مترادفبورکینافاسو، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم بورکینافاسو اموجی
emoji unicode معنی
🇧🇫 1F1E7 1F1EB پرچم بورکینافاسو