🇾🇹 پرچم مایوت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم مایوت
UnicodeN/A
مترادفپرچم، مایوت
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم مایوت اموجی
emoji unicode معنی
🇾🇹 1F1FE 1F1F9 پرچم مایوت