🇧🇮 پرچم بوروندی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم بوروندی
UnicodeN/A
مترادفبوروندی، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم بوروندی اموجی
emoji unicode معنی
🇧🇮 1F1E7 1F1EE پرچم بوروندی