🇸🇹 پرچم سائوتومه و پرنسیپ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم سائوتومه و پرنسیپ
UnicodeN/A
مترادفپرچم، پرنسیپ، پرنسیپ، سائوتومه، سائوتومه
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم سائوتومه و پرنسیپ اموجی
emoji unicode معنی
🇸🇹 1F1F8 1F1F9 پرچم سائوتومه و پرنسیپ