🇹🇬 پرچم توگو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم توگو
UnicodeN/A
مترادفپرچم، توگو
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم توگو اموجی
emoji unicode معنی
🇹🇬 1F1F9 1F1EC پرچم توگو