🇨🇫 پرچم جمهوری آفریقای مرکزی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جمهوری آفریقای مرکزی
UnicodeN/A
مترادفجمهوری آفریقای مرکزی، پرچم، جمهوری
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جمهوری آفریقای مرکزی اموجی
emoji unicode معنی
🇨🇫 1F1E8 1F1EB پرچم جمهوری آفریقای مرکزی