🇪🇷 پرچم اریتره

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم اریتره
UnicodeN/A
مترادفاریتره، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم اریتره اموجی
emoji unicode معنی
🇪🇷 1F1EA 1F1F7 پرچم اریتره