🇬🇦 پرچم گابن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم گابن
UnicodeN/A
مترادفپرچم، گابن
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم گابن اموجی
emoji unicode معنی
🇬🇦 1F1EC 1F1E6 پرچم گابن