🇩🇯 پرچم جیبوتی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جیبوتی
UnicodeN/A
مترادفجیبوتی، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جیبوتی اموجی
emoji unicode معنی
🇩🇯 1F1E9 1F1EF پرچم جیبوتی