🇨🇬 پرچم کنگو - برازاویل

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم کنگو - برازاویل
UnicodeN/A
مترادفبرازاویل، کنگو، جمهوری کنگو، کنگو - برازاویل، پرچم، جمهوری، جمهوری کنگو
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم کنگو - برازاویل اموجی
emoji unicode معنی
🇨🇬 1F1E8 1F1EC پرچم کنگو - برازاویل