⚫ دایره مشکی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدایره متوسط سیاه
Twitterدایره سیاه
Unicodeدایره مشکی
مترادفدایره،‏ دایره، هندسی، و شکل هندسی
دستهSymbols | هندسی
برچسبایموجی سیاه | نقطه گلوله | شکلک دایره ای

تصاویر

دایره مشکی اموجی
emoji unicode معنی
26AB دایره مشکی
⚫️ 26AB FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد