🔷 لوزی آبی بزرگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleالماس بزرگ آبی
Twitterالماس آبی بزرگ
Unicodeلوزی آبی بزرگ
مترادفآبی،‏ آبی، الماس، هندسی،‏ شکل هندسی، و لوزی
دستهSymbols | هندسی
برچسبایموجی آبی

تصاویر

لوزی آبی بزرگ اموجی
emoji unicode معنی
🔷 1F537 لوزی آبی بزرگ
🔹1F539لوزی آبی کوچک،‏ الماس کوچک آبی، یا الماس آبی کوچک