🟦 مربع آبی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼