🔺 مثلث با رأس بالا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمثلث قرمز رو به بالا
Twitterمثلث قرمز رو به بالا
Unicodeمثلث با رأس بالا
مترادفبالا،‏ بالا، هندسی، قرمز،‏ شکل هندسی،‏ قرمز، و مثلث
دستهSymbols | هندسی
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

مثلث با رأس بالا اموجی
emoji unicode معنی
🔺 1F53A مثلث با رأس بالا
🔻1F53Bمثلث با رأس پایین یا مثلث قرمز رو به پایین