⚪ دایره سفید

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدایره متوسط سفید
Twitterدایره سفید
Unicodeدایره سفید
مترادفدایره،‏ دایره، هندسی، و شکل هندسی
دستهSymbols | هندسی
برچسبعلامت امضا را علامت بزنید | شکلک دایره ای | ایموجی سفید

تصاویر

دایره سفید اموجی
emoji unicode معنی
26AA دایره سفید
⚪️ 26AA FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد