⬛ مربع مشکی بزرگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمربع بزرگ سیاه
Twitterمربع سیاه بزرگ
Unicodeمربع مشکی بزرگ
مترادفشکل هندسی،‏ مربع، و هندسی، مربع
دستهSymbols | هندسی
برچسبایموجی سیاه | نقطه گلوله

تصاویر

مربع مشکی بزرگ اموجی
emoji unicode معنی
2B1B مربع مشکی بزرگ
⬛️ 2B1B FE0F (*)
◼️25FC FE0Fمربع مشکی متوسط،‏ مربع متوسط سیاه، یا مربع متوسط مشکی
25FC (*)
25FEمربع مشکی نسبتاً کوچک،‏ مربع کوچک متوسط سیاه، یا مربعِ کوچک متوسط سیاه
◾️25FE FE0F (*)
▪️25AA FE0Fمربع مشکی کوچک،‏ مربع کوچک سیاه، یا مربع سیاه کوچک
25AA (*)
* ایموجی غیر استاندارد