🔴 دایره قرمز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدایره بزرگ قرمز
Twitterدایره قرمز
Unicodeدایره قرمز
مترادفدایره،‏ دایره، هندسی، قرمز،‏ شکل هندسی، و قرمز
دستهSymbols | هندسی
برچسبنقطه گلوله | شکلک های عکس | شکلک دایره ای | ایموجی قرمز

تصاویر

دایره قرمز اموجی
emoji unicode معنی
🔴 1F534 دایره قرمز