🔲 دکمۀ مربع مشکی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدکمه مربع مشکی
Twitterدکمه مربع سیاه
Unicodeدکمۀ مربع مشکی
مترادفدکمه،‏ دکمه، هندسی، مربع،‏ شکل هندسی، و مربع
دستهSymbols | هندسی

تصاویر

دکمۀ مربع مشکی اموجی
emoji unicode معنی
🔲 1F532 دکمۀ مربع مشکی