🔶 لوزی نارنجی بزرگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleالماس بزرگ نارنجی
Twitterالماس نارنجی بزرگ
Unicodeلوزی نارنجی بزرگ
مترادفالماس، هندسی، نارنجی،‏ شکل هندسی،‏ لوزی، و نارنجی
دستهSymbols | هندسی
برچسبنقطه گلوله | ایموجی زرد

تصاویر

لوزی نارنجی بزرگ اموجی
emoji unicode معنی
🔶 1F536 لوزی نارنجی بزرگ
🔸1F538لوزی نارنجی کوچک،‏ الماس کوچک نارنجی، یا الماس نارنجی کوچک