💠 لوزی نقطه‌دار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشکل الماس با یک نقطه در داخل آن
Twitterالماسی شکل با یک نقطه درون
Unicodeلوزی نقطه‌دار
مترادفخنده‌دار، الماس، هندسی، داخل،‏ درون،‏ شکل هندسی،‏ لوزی،‏ مصور،‏ نقطه، و کمیک
دستهSymbols | هندسی
برچسبایموجی آبی | نقطه گلوله

تصاویر

لوزی نقطه‌دار اموجی
emoji unicode معنی
💠 1F4A0 لوزی نقطه‌دار