🔘 دکمهٔ رادیویی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدکمه رادیو
Twitterدکمه رادیویی
Unicodeدکمهٔ رادیویی
مترادفدکمه،‏ دکمه، هندسی، رادیو،‏ رادیو، و شکل هندسی
دستهSymbols | هندسی
برچسبنقطه گلوله | علامت امضا را علامت بزنید | شکلک دایره ای

تصاویر

دکمهٔ رادیویی اموجی
emoji unicode معنی
🔘 1F518 دکمهٔ رادیویی