🆎 دکمه آ ب (گروه خونی)

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Google‏گروه خونی AB
Twitterعلامت ab محصور در مربع
Unicodeدکمه آ ب (گروه خونی)
مترادفab، خون،‏ آ ب، و گروه خونی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

دکمه آ ب (گروه خونی) اموجی
emoji unicode معنی
🆎 1F18E دکمه آ ب (گروه خونی)