Ⓜ️ حرف ام در دایره

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Google‏حرف بزرگ M داخل دایره
Twitterحرف m بزرگ درون دایره
Unicodeحرف ام در دایره
مترادفام،‏ دایره، و دایره، m
دستهSymbols | آلفانوم

تصاویر

حرف ام در دایره اموجی
emoji unicode معنی
Ⓜ️ 24C2 FE0F حرف ام در دایره
24C2 (*)
* ایموجی غیر استاندارد