🅱️ دکمه ب (گروه خونی)

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Google‏گروه خونی B
Twitterحرف b بزرگ با علامت منفی چهارگوش
Unicodeدکمه ب (گروه خونی)
مترادفb، خون،‏ ب، و گروه خونی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

دکمه ب (گروه خونی) اموجی
emoji unicode معنی
🅱️ 1F171 FE0F دکمه ب (گروه خونی)
🅱 1F171 (*)
* ایموجی غیر استاندارد