🆓 دکمهٔ FREE

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Google‏Free داخل مربع
Twitterمربع آزاد
Unicodeدکمهٔ FREE
مترادفآزاد و رایگان
دستهSymbols | آلفانوم

تصاویر

دکمهٔ FREE اموجی
emoji unicode معنی
🆓 1F193 دکمهٔ FREE