🈴 دکمۀ «نمرهٔ قبولی» به ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تصویری پذیرش داخل مربع
TwitterSquared cjk unified ideograph-5408
Unicodeدکمۀ «نمرهٔ قبولی» به ژاپنی
مترادف«نمرهٔ قبولی»،‏ اندیشه‌نگاشت،‏ علامت تصویری مربع همراهی، چینی، و ژاپنی
دستهSymbols | آلفانوم
برچسبایموجی خوب | ایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی قرمز

تصاویر

دکمۀ «نمرهٔ قبولی» به ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🈴 1F234 دکمۀ «نمرهٔ قبولی» به ژاپنی